نظرات
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷
بی خوابی شبانه کودک
تیر ۱۴, ۱۳۹۷

نقش پدر ها در موفقیت کودکان چیست؟

  مادرم یک دایی داشت که در تهران زنگی میکرد و من خدمت سربازی تهران بودم و گه گاهی یک سری به اون می زدم اون با خانمش و یکی از دخترهاش باهم زندگی میکردند این علی اقا یک سرهنگ بازنشسته بود .

چهار تا بچه داشت که اولین فرزندش ، پسرش بود که در امریکا زندگی میکند و دومین  فرزندش دختر بود که در کانادا زندگی میکند،

سومین  فرزندش مهندس مکانیک بود که داخل ایران بود وچهارمین فرزندش دختر بود که  دکتر بود و در اتریش در س خوانده و مسلط به سه زبان خارجی بود  .

یک دفعه که با هم صحبت می کردیم از بچه هاش پرسیدم و  علت موفقیت آنها را پرسیدم اون گفت من دو تا بچه داشتم که در تهران زندگی میکردم .صبح می رفتم به پادگان و عصر برمی گشتم .

و از مادرشان خواسته بودم مراقب آنها باشد .یک شب مادرش میگفت احمد به جای درس خواندن با رفقاش میره بیرون و من نگرانش هستم و هرچه بهش می گو یم دنبال این دوستان نرو و به درس و مشقت

رسیدگی کن فایده ای ندارد شما یکم باهاش صحبت کن .

یکروز عصر که از محل کار برمی گشتم  دیدم احمد  با دوستانش قصد رفتن به بیرون را دارد . ازش پرسیدم کجا میخواهی بروی .گفت :با دوستانم میخواهم بیرون بروم و کار داریم  .من هیچ نگفتم و اون رفت .

وقتی امد شب بود در رو که باز کرد و امد داخل پارکینگ گفتم پسرم بیا و وسط پارکینگ به ایست . احمد هم امد و ایستاد و من با ذغال

یک خط دور تا دور اون کشیدم و از هرطرف یک خط به اطراف آن دایره کشیدم.

مادر ش نگران بود و با خواهرش تما شا میکردند چون من خیلی محکم و جدی با اون صحبت میکردم و با لهجه نظامی خود به اون گفتم.

این جهت های زندگی است و هرکدام از اینها یک راه زندگی و یک سرنوشت رو برای تو رقم می زنه.

من شرحی از هرکدام از این مسیرها  برای اون دادم و ازش خواستم زود و همین الان تصمیمش  را بگیرد:

۱ – یکی از این مسیرها با این دوستانی که الان با آنها هستی مربوط میشه که تو  رو در سطح

خودشون نگه میدارند و به یک فرد عادی بدرد نخور تبدیل  میشوی و نه سوادی داری و نه موفقیتی کسب میکنی

۲- درس رها کنی و بروی سر کار آزاد و یک عمر داخل شغل آزاد باشی و موفقیتت در حد یک مکانیک یا یک استاد کار باشه

۳-…………

۴- راه چهارم این که به دنبال درس و مشقت باشی و دیپلم بگیری و دانشگاه بروی و بعد در خارج از کشور ادامه تحصیل بدی و یک فرد موفق برای خودت و جامعه باشی .

آقای خانی گفت من این مطالب را گفتم و رفتم و بهش گفتم تا تصمیم نگرفتی از این دایره خارج نشو و هر تصمیمی که گرفتی اعلام کن تا ما هم تکلیف خودمون رو با بدونیم .

بعد از چند دقیقه با اینکه مادر و خواهرش نگران بودند اون اعلام کرد میخواهم درسم رو بخونم و ادامه تحصیل بدم .

من با اینکه تو اتاق بودم  و شنیدم  خیلی خوش حال شدم ولی بهش نشون ندادم و گفتم خوب پس دست بکار شو و به مادرش گفتم

این سرنوشت خودش هست و خودش خواسته پس باید کاری کنه موفق بشه .

جناب آقای احمد خانی یکی از بهترین مهندسان ایرانی در زمینه  ای تی در امریکا هستند.

 

هر تصمیمی که امروز می گیرید نتیجه ای را فردا به دنبال داره

راهنمایی درست پدر و تصمیم درست فرزندان  نتیجه آن شد که الان فرزندان این خانواده در بهترین شرایط اجتمایی و اقتصادی  هستند .

پدر گرامی :

آیا این چهارراه راهنمایی را برای فرزندت ترسیم کرده ای ؟

آیا توصیفی از هرکدام ازاین خیابانها برای فرزندت داشته ای؟

آیا به او گفته ای انتهای هر خیابانی چیست ؟

آیا نشانش  داده ای که در هر مسیر  نمای خانه ها و مغازه ها چگونه  و چه رنگ آبی دارد ؟

 و………………………….؟

دیدگاه ها بسته شده است

INTERGALACTIC COMPANY
"Ridiculus enim cras placerat facilisis amet lorem ipsum scelerisque sagittis lorem tis!"
Jojn Doe, CEO
Tel.: +1 (800) 123-45-67, +1 (800) 123-45-68
Fax: +1 (800) 123-45-69 (any time, 24/7/365)
E-mail: info@intergalactic.company
Website: http://www.intergalactic.company
Address:
221, Mount Olimpus,
Rheasilvia region, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy